Записването на игрите се прави по следния начин:
Преди да започне играта:
Стъпка 1: Един от двамата играчи прави"pre-report"(отидете на линка "Start report")
Стъпка 2: Другия потвържадава ,че играта е започнала (отидете на линка "Finish report" логвете се и натиснете "Confirm")
Стъпка 3: Един от двамат прави финалното записване след като завърши играта (отивате на"Finish report", логвате се и натискате "Report")


Start report

Finish report